ГИНЕКОЛОГИЯ

I -Стерилитет  
 
Наредба №32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Акушертво и гинекология “ -
издадена от Министерство на здравеопазването /Обн. ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г.
 
§ 1. По смисъла на тази наредба:  
3.”Безплодие (инфертилитет)“ е термин,който обединява три състояния:
- невъзможност да се зачене(стерилитет),
- невъзможност да бъде доизносена бременността, докато плодът стане жизнеспособен(недоизносване), и
- нежизнеспособност на новороденото.
От биологична гледна точка стерилитет е неспособност за забременяване, въпреки редовните сексуални контакти, (поне 2-3 пъти седмично), неприлагане на мерки за предпазване от бременност и липса на лактационна аменорея.
От клинична гледна точка изследването и лечението на стерилитета трябва да започнат:
а)след повече от 12 месеца без настъпване на бременност, ако жената е на възраст до 29 години, а партньорът й - до 39 години;
б) след повече от 6 месеца без настъпване на бременност, ако възрастта на жената и/или партньора й надвишава възрастта по буква а).
 
II -Профилатичен гинекологичен преглед  
 
Наредба № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Акушертво и гинекология “ -
издадена от Министерство на здравеопазването / Обн.ДВ.бр.6 от 23.01.2009 г.
Дял VI
Глава XXI Профилатичен гинекологичен преглед
 
1. Профилатичният гинекологичен преглед (ПГП) е насочен към откриване на морбидни и преморбидни състояния на женската репродуктивна система с основен акцент върху скрининга за рак на маточната шийка и за рак на гърдата.
2.На ПГП подлежат всички жени, навършили 30 год, както и по-млади жени, които са полово активни (имали са понe едно полово сношение).
3.ПГП:
3.1. се извършва в рамките на извънболнична помощ (лечебно заведение от клас А);
3.2.Изисква ниво лекарско 1 или 2;
3.3.включва:
3.3.1.гинекологична анамнеза;
3.3.2.клинично изследване на млечни жлези; при първа визита - обучение за самоизследване;
3.3.3.цервикална онкоцитонамазка или (по изключение – при техническа невъзможност за обработка), тъканен материал;
3.3.4.гинекологичен преглед (на лекарско ниво 2 е задължително и извършване на колпоскопия) .
4.На жени, навършили 45 г., се дава съвет да се подложат на мамография, която да се повтаря през 1-3 год.
5.Резултат от профилактичен преглед:
5.1.Резултът от ПГП се отчита като ”отрицателен“, ако са изпълнени всички изброени условия:
5.1.1.липса на гинекологични оплаквания;
5.1.2.нормален статус на млечни жлези;
5.1.3.цитонамазка: I или II група по Рapanicolaou или съответствуващ на този резултат по Bethesda;
5.1.4.нормален гинекологичен статус.
5.2.Резултатът от ПГП се отчита като “положителен“, ако е изпълнено поне едно от изброените условия:
5.2.1.наличие на гинекологични оплаквания;
5.2.2.патологична находка в млечни жлези.
5.2.3.цитонамазка: III, IV или V група по Papanicolaou или съответвуващ на този резултат по Bethesda.
5.2.4.патологичен или неясен гинекологичен статус.
5.3.Жените с положителен резултат от ПГП подлежат на уточняваща диагноза. Тя изисква участие на специалист акушер-гинеколог.
7.Интервали между профилактичните гинекологични прегледи:
7.1.Переодичността на ПГП е функция от възрастта и риска. Фактори за повишен риск:
7.2.На ПГП подлежат веднъж годишно:
7.2.1.жени на възраст под 25 год, ако са полово активни;
7.2.2.жени на каквато и да е възраст, ако са с повишен риск;
7.3.Жени на възраст от 25 до 59 год, и с обичаен риск, подлежат на ПГП веднъж на 1-2 год., а след 2 отрицателни резултата - веднъж на 2-3 год.
7.4.Жени на 60 и повече год. и с обичаен риск, подлежат на ПГП при първото посещение, а след отрицателен резултат - веднъж на 2-3 год.
 

10 Основни практически правила за употреба на орална хормонална контрацепция

 

Тези пpaктичecки пpaвилa са създадени с подкpeпaтa на Бьлгарското дружество пo акушерство и гинекология (БДАГ), от д-р Георги Коларов

1. Употpeбaтa на орална хормонална контрацепция (ОХК) започва cлeд най-малко тpи послeдовaтeлни овулаторни цикьла, независимо oт възрастта на дeвойкaтa. Няма данни, че ранното начало на пpиeмa оказва неблагоприятен ефект вьрху физичecкoтo paзвитиe и фертилната функция.
2. Употpeбaтa но ОХК пpодьлжaвa толковa, колкото e нeобxодимо.
3. Употpeбaтa на ОХК може дa продьлжи до пременопаузална вьзраст, aко няма кoнтpaиндикaции за прием на естрогени. Cpeдcтво на избор в тaзи вьзраст са пpeпapaтитe сьдьржащи най-малко количество естроген – 20 ϻg eтинилeстpaдиoл (ЕЕ).
4. При използването на съвременни нискодозирани комбинирани пpeпapaти не е необходимо дa се правят почивки.
5. Продьлжителната yпoтpeбa на OXК води до изграждане на динамичен стереотип и увеличаване на ефективността им.
6. Пpoдьлжитeлният прием позволява реализирането на редица неконтрацептивни преимущества, за проявата на които е необходим по-дълъг пepиод на експозиция
   - намалява pиcкa oт карцином на ендометриума
   - намалява pиcкa oт карциномна яйчниците
   - намалява pиcкa от развитие на функционални овариални киcти
   - намалява pиcкa oт поява на ектопична бременност
   - намалява pиcкa от развитие на маточна миоматоза
   - намалява честотата на жeлязoдeфицитнитe анемии
   - намалява pиcкa oт развитие и/ипи прогресиране на ревматоиден артрит
   - увеличава се костната пльтнocт пpи прием на ОХК в преклимактеричната възраст
7. Cpeдcтво на избop са мoнoфaзнитe пpeпapaти поpaди по-виcокaтa им ефективнocт и по-малката вероятност oт допycкaнe на грешки пpи yпoтpeбaтa им.
8. Дозата на естрогенната компонента 30 ипи 20 ϻg ЕЕ се избира в зависимост oт индивидyaлнитe особености и потребности на жената. ПО отношение на прогестагена пpeдпочитaниe се отдaвa на пpeпapaтитe сьдържащи т. н. "четвърто" (дроспиренон, диеногест) и "трeтo" (гестоден. дезогестрел) поколeниe прогестагени.
9. Решението за прием на ОХК се взима слeд подpобнa контрацептивна консултация. Освен aбсолютнитe и относителни кoнтpaиндикaции за приема им, целенасочено трябва дa се тьрси информация и за възможното наличие на pиcкови фактори за венозен тромбемболизъм и артериални заболявания.
10. Жените приемащи OXК подпeжaт на ежегоден котролен пperпeд, включващ анамнеза, измерване на кръвно налягане и тeгло, общ физикален пperлeд, гинекологичен пperпeд с цитонамазка и пperпeд на rъpдитe.

Тези практически правила са създадени с подкрепата на българското дружество по акушерство и гинекология(БДАГ) от д-р Георги Коларов

 

Изследвай гърдите си:

1. Винаги след края на месечния цикъл.
2. Регулярно след менопаузата - 1 път месечно.
3. Изследвай се с мамограф - след 40-годишна възраст - на всеки две години, а след 50-те един път в годината.
Резултатите консултирай с лекар.
В 80% от случаите ракът на гърдата се открива от самата жена.

В банята  
1 стъпка 1. Застани пред огледалото.
Внимателно огледай гърдите си.
Най-напред със спуснати ръце, след това с ръце, вдигнати над главата, а накрая - опрени на бедрата.
Вгедай се дали не са се появили вдлъбнатини, бучки, нагъвания върху кожата или зърната.
2 стъпка 2. Провери зърното, стисни го между палеца и показалеца. Провери дали не се появява лимфна течност - чиста или с примес от кръв.
3 стъпка 3. Вдигни лявата ръка. Постави я отзад на главата. Дясната ръка постави върху лявата гърда, нежно, с кръгови движения стискай, по посока на часовниковата стрелка.
Първо начертай голям кръг, след него - все по-малки. Провери дали не чувстваш втвъдявания или бучки.
В легнало положение  
4 стъпка 4. Възглавница или навита кърпа сложи под лявото рамо. Лявата ръка постави под главата. Провери лявата гърда по описания вече начин - с кръгови движения.
Същото повтори с дясната.
5 стъпка 5. Провери и лимфните възли.
Отпъсни ръцете свободно до тялото.
Провери дали възлите под мишниците не са увеличени.
  материалите са от брошура на ЦИЕХ ПОЛФА ООД
 
Начало | Услуги | За мен | Въпроси | Връзки | Контакти |

© 2009-2017  д-р Емилия Груева, дм.
Всички права запазени
гр. Русе, ул. Ниш 48, бл. Иван, партер (срещу входа на Руското консулство);
моб. тел: 0888/517046;
e-mail: grueva.em@abv.bg