АГ - Акушерство и гинекология

В този раздел ще намерите актуална информация по различни въпроси в областта на акушерството и гинекологията

Акушерство


А -
Наредба №32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Акушертво и гинекология“
- издадена от Министерство на здравеопазването / Обн.ДВ.бр.6 от 23.01.2009 г.

I - Бременност и раждане

 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 
 
Дял IV
Медицински дейности в специалността” Акушерство и гинекология”
Глава X
Същност и обект на медицинските дейности в специалността “Акушерство и гинекология”
 
 
Дял VI
Изисквания към медицинските. дейности
Глава XX
Диагноза и проследяване на бременността
 
 
Б – НЗОК, Приложение 17 - Дейности на лекаря специалист по „педиатрия” по програма „детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „акушерство и гинекология” по програма „майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи ... » (75 KB)
 

В – Приложението на Pg  E2 – Tb (3 mg) за нормално раждане и секцио (презентация и статия)

              - Презентация ... » (1,776 MB)
              - Статия ... » (928 KB)
 

Гинекология

   
A  
I -Стерилитет  
 
Наредба №32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Акушертво и гинекология “ -
издадена от Министерство на здравеопазването /Обн. ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г.
 
§ 1. По смисъла на тази наредба:  
 
II -Профилатичен гинекологичен преглед  
 
Дял VI
Глава XXI Профилатичен гинекологичен преглед
 
   

10 Основни практически правила за употреба на орална хормонална контрацепция

 
 
   
Б - Приложение на препарата Systen (пластир) при пре- и постменопауза (презентация и статия)  
              - Презентация ... » (1,776 MB)  
              - Статия ... » (928 KB)  

 

 

Начало | Услуги | За мен | Въпроси | Връзки | Контакти |

© 2009-2017  д-р Емилия Груева, дм.
Всички права запазени
гр. Русе, ул. Ниш 48, бл. Иван, партер (срещу входа на Руското консулство);
моб. тел: 0888/517046;
e-mail: grueva.em@abv.bg